Garance nejnižší ceny za likvidaci Vaší společnosti
v ČR!

Platba za služby až po změně v obchodním rejstříku!
office@zrusenifirem.com / +420 733 242 446

 

O nás

Náš tým je postaven na diverzite 3 lidi a jejich zkušeností, které zahrnují oblast práva, (renomovaného advokáta s působností v obchodním a trestním právu), oblast účetnictví a byznysu (daňový poradce a account manager).

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v oblasti likvidace firem, daňové optimalizace a offshore poradenství.

Zajišťujeme převzetí / likvidace společností společností s ručením omezeným a akciových společností v Česku.

Všechny služby jsou profesionální a odborně zajištěné - od přípravy smluvní dokumentace, přes sepsání u notáře, až po samotné podání návrhu na provedení změn na příslušný rejstřík.

Společnosti mohou být ve špatném ekonomickém stavu, v likvidaci či insolvenci.

Zbavíme vás starostí čistým a 100% legální změnou jednatele a převzetím veškerých problémů

Vyřešte problémy své problémové společnosti jednou provždy!

- Je Vaše společnost neaktivní a Vy nemáte chuť ani čas absolvovat úřední martirium s její likvidací?
- Hrozí Vaší obchodní společnosti předlužení?
- Byl na Vaši společnost podán insolvenční návrh, nebo prohlášen konkurs?
- Je na Vás vyvíjen psychický či dokonce fyzický nátlak ze strany vymahačských firem?
- Čelíte jako jednatel společnosti šikanózním trestním oznámením?
- Účtuje Vám Váš daňový poradce horentní sumy za poradenství?
- Hradíte dluhy společnosti z vlastních peněz a už Vás to existenčně ohrožuje?

Pokud jste si na výše položené otázky alespoň dvakrát odpověděli kladně, najdete řešení Vašich problémů právě u naší společnosti.

Informace o procesu likvidace

Rychle a jednoduše

Likvidace Vaší firmy je realizována v některých případech do 24 hodin a za nejvýhodnější nabídku. Poskytneme Vám odborné poradenství a komplexní informace 7 dní v týdnu.

Forma likvidace Vaší společnosti

Nabízíme Vám provedení zrušení a následné likvidace Vaší obchodní společnosti na území celé České republiky v souladu s ustanoveními § 93, § 94 a § 241, Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 185 a následujících, Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o soubor činností, které ve svém důsledku vedou k vymazání obchodní společnosti z veřejného rejstříku a tím i jejímu faktickému zániku a to naprosto legální a zákonnou cestou.

Obecně lze likvidaci obchodní společnosti rozdělit do pět částí:

- příprava likvidace
- valná hromada
- zmena společníka, jednatele včetne změny sídla
- vlastní průběh likvidace
- ukončení likvidace

Příprava likvidace

Před samotným zrušením společnosti a jejím vstupem do likvidace je nejprve nutné provést rozbor aktuální ekonomické situace konkrétní obchodní společnosti a poté navrhnout optimální řešení. V případě volby likvidace společnosti je nutno sestavit soupisy majetku, pohledávek, závazků a jiných položek, potřebných v průběhu likvidace. Je nutno řádně zabezpečit hotovost na pokladně společnosti a zejména provést kompletní inventuru majetku.

Valná hromada

Valná hromada společnosti, jejíž průběh musí být ověřen notářem, rozhodne o změně společníka, jednatele včetne změny sídla.

V uvedeném kroku se již zbavuje povinností a odpovědností.

Vlastní průběh likvidace – S novým společníkem a jednatelem

Jedná se o stěžejní a časově i finančně nejnáročnější část likvidace společnosti. Ve vlastním průběhu likvidace likvidátor vypořádá majetkové náležitosti společnosti, zejména zpeněžuje majetek, komunikuje s věřiteli, dlužníky, úřady, soudy, podává příslušná daňová přiznání, atd. Činnost likvidátora je ve své podstatě obdobná jako činnost jakéhokoli statutárního orgánu ve společnosti s tím rozdílem, že likvidátor činí pouze kroky nutné k likvidaci společnosti.

Ukončení likvidace – S novým společníkem a jednatelem

Činnost likvidátora v tomto úseku likvidace spočívá především v uzavření účetních knih, vyhotovení závěrečné inventury a podání závěrečného daňového přiznání. Likvidace obvykle končí rozdělením likvidačního zůstatku společníkům a návrhem na výmaz z veřejného rejstříku, který podává likvidátor na příslušný soud.

Výborný a zkušený team

Náš tým je postaven na rozmanitosti 3 lidi a jejich zkušeností, které zahrnují oblast práva, (renomovaného advokáta s působností v obchodním a trestním právu), oblast účetnictví a byznysu (daňový poradce a account manager).

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v oblasti likvidace firem, daňové optimalizace a offshore poradenství.

Garance nejnižší ceny za likvidaci / převzetí Vaší společnosti

V případě, že Vám konkurence poskytne výhodnější cenu, poskytneme Vám -10% slevu z konkurenční ceny za likvidaci firmy!

Ceník

Nezadlužení společnost

16 000 Kč
jednorázová platba po zmene společníka, jednatele včetne změny sídla

  • Nezadlužení společnost vůči státním institucím
  • Nezadlužení vůči věřitelům
  • Včetně poplatků za zpracování dokumentů, podání návrhu na Obchodní rejstřík
  • Cena zahrnuje všechny soudní poplatky
    a odborné poradenství

Zadlužené firmy vůči věřitelům a státu

18 000 Kč
jednorázová platba po zmene společníka, jednatele včetne změny sídla

  • Společnosti, které nemají dluh vůči státu
  • Dluh vůči věřitelům až do 5 000 000 Kč
  • Může být probíhající daňová kontrola
  • Včetně poplatků za zpracování dokumentů, podání návrhu na Obchodní rejstřík jakož i veškeré soudní poplatky a poradenství

Nejnovější články

Kontaktujte nás

+420 733 242 446

Příkop 838 / 6
Brno
Česká republika

Nejedná se o korespondenční adresu!

Reakce klientů

Poradí i lepší ekonomičtější možnou verzi, vybaví rychle a hlavně spolehlivě.

Miloš H.
Olomouc

Velmi dobrá zkušenost, vstřícnější přístup neznám. Dodržují termíny, konzultují a v případě nějakých problémů nebo nejasností se hned ozývají. Doporučuji!

Liběna D.
Zlín

Ochotný přístup, poradenství, rychlé vyřízení a bezproblémové zrealizování, stejně i řešení problémů, nadkonkurenčné ceny.

René K.
Praha

Zrusenifirem.com

Několikaleté zkušenosti

Specializace na likvidaci společnosti

Neváhejte nás kontaktovat

Váš obchodní partner

Kontakty

www.zrusenifirem.com

+420 733 242 446

office@zrusenifirem.com

8:00 - 18:00 pondělí / pátek